Vi fixar vägen

Underhåll kring vindkraft och vägbyggen

Av oss kan du få hjälp med vägen, som att röja vägrenen från buskar och högt gräs med traktor, sopning, dikning, grävning av fiber mm.

Vägunderhåll

Ansvarar du för en vägsträcka genom en vägförening eller som markägare?

Då vet du säkert om att du som väghållare har ansvaret att vägen underhålls regelbundet. Både av trafiksäkerhetsmässiga skäl och för att hindra vattenavrinning och upptorkning.

Ansvarar du för en vägsträcka genom en vägförening eller som markägare? 

Då vet du säkert om att du som väghållare har ansvaret att vägen underhålls regelbundet. Både av trafiksäkerhetsmässiga skäl och för att hindra vattenavrinning och upptorkning.

Vi på Wentreprenad kan hjälpa till med:

  • Vägkantsröjning
  • Sopning
  • Dikning och dikesrensning
  • Barmarksunderhåll av grusväg som grusning och lagning
  • Snöröjning och grusning av vinterväg
  • Vägkantsröjning
  • Sopning
  • Dikning och dikesrensning
  • Barmarksunderhåll av grusväg som grusning och lagning
  • Snöröjning och grusning av vinterväg

Snöröjning

text saknas

Fibergrävning

Vi gräver för fiber åt både företag och privatpersoner

Vi gräver för fiber åt företag i områden där fibernätet byggs ut. 
Vi gräver även in fiber till din fastighet för dig som är privatperson.

Asfaltering

text saknas

Kontakta oss på Wentreprenad så berättar vi vad mer vi kan hjälpa till med.