Brunnar och avlopp

Trekammarbrunn / Slamavskiljare

Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Samhällets syn har successivt förändrats vilket resulterat i att Naturvårdsverkets nya allmänna råd skärper till kraven både för befintliga och nyanlagda enskilda avloppsanläggningar. Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät kan därför avloppsfrågan vara ett problem.

Vi på Wentreprenad använder produktsortimentet hos Pipelife som under många år arbetat för att utveckla enkla, driftsäkra utrustningar för att lösa de problem som vanligtvis uppstår vid installation och drift av enskilda avloppsanläggningar.

I sortimentet ingår slamavskiljare och en intressant fosforfälla lämplig vid de tillfällen där normal nivå inte är tillräckligt utan ytterligare krav på fosforrening föreligger.

Till detta finns också de uppskattade kompaktkassetterna som nu utvecklats ytterligare. De är främst avsedda för trånga förhållanden där utrymmesbrist råder.

Slamavskiljare

Matjorden är ren och fin, blandas med sand och blir därför attraktivt när krattan ska fram. Vi kan även hjälpa till med krattningen när leveransen är gjord för att sprida ut den över de områden som ska bli gröna och fina.

Pris på matjord lämnas mot förfrågan
Leverans kan ske genom att Lasta på medhavd släpvagn eller utkört med lastbil (ett lastbilsflak rymmer ca 10 kubikmeter)

OBS!
Du som kund beräknar hur mycket jord du kan behöva. Tänk på att matjord behöver vara mellan 5-7 cm tjockt för att det ska bli ett bra resultat.

Kontakta oss på Wentreprenad om du har funderingar omkring trekammarbrunn/slamavskiljare så hjälper vid dig.